• Dünyada yaklaşık 860.000 m² jeomembran ve jeotekstil ürününü tek bir işte görebileceğiniz ender projelerden biri olan Taşbasan Depolaması 2013 yılı sonunda tamamlanıyor. Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında inşa edilen ana pompa istasyonunun arızalanması halinde mansaptaki sulama şebekelerinin bir günlük su ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda gün içerisindeki su taleplerini dengelemek amacıyla inşa edilen Taşbasan Depolaması diğer taraftan kendi havzasından gelen suları da depolayacaktır.Projenin en önemli ayrıntısı yapım aşamasında kullanılan jeomembran ve jeotekstil ürünleridir

  • Yapımına 2011 senesinde başlanan proje kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'mizin Malatya İli sınırları içerisinde yer alan Mamikan Çayı'nın üzerinde inşa edilen Kapıkaya Barajı'ndan cazibe ile sulama yapılarak Kale Ovası'ndaki yaklaşık 4000 hektar arazinin sulanması sağlanacaktır.", "detay" => "Yapımına 2011 senesinde başlanan proje kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'mizin Malatya İli sınırları içerisinde yer alan Mamikan Çayı'nın üzerinde inşa edilen Kapıkaya Barajı'ndan cazibe ile sulama yapılarak Kale Ovası'ndaki yaklaşık 4000 hektar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu alan ileriki yıllarda 4627 ha’ a yükselebilecektir. 2014 senesinde tamamlanması planlanan proje; yöredeki mevcut su ve toprak kaynaklarından azami faydanın elde edilmesi ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla ele alınmıştır.

  • Yapımına 2013 yılı başında başlanan Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi Taşbasan sol sahil 1. Kısım şebeke yapım projemiz tüm hızıyla devm ediyor. Haziran ayında bitmesi planlanan proje kapsamında 1731 sanat yapısı inşa edilirken, 13 bin hektar alan suyla buluşacak.

  • Proje kapsamında tarafımızdan; 10.000 m2 lik 2 adet uçak hangar binası yapılmıştır.", "detay" => "Proje kapsamında tarafımızdan; 10.000 m2 lik 2 adet uçak hangar binası yapılmıştır. 100 metre genişliğinde 33,5 metre yüksekliğinde toplam 11.000 kg çelik imalatı yapılmıştır. 65.000 m2 Apron alanı, 300 metre uzunluğunda taxiway yolu inşa edilmiştir.