Hakkımızda

about me page title image

Hakkımızda

2003 yılında faaliyete geçen KUTAY İNŞAAT, o günden bu yana değişen ve gelişen küresel ekonominin gereklerini yerine getirmiş, ürün ve hizmet entegrasyonunu profesyonelce tamamlamıştır. KUTAY İNŞAAT yönetimi ilk günkü heyecan ve azimle gerektiğinde sınırları zorlayarak hızlı, yaratıcı ve akılcı çözümler üretecek biçimde yapılırken, yapı sektöründe dengeli ve sürekli büyüme hızına çalışanlarının ortak katımlarıyla elde edebileceğine inanmakta, saygın ve güçlü konumda kalmanın anahtarını paylaşım, dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik ve eğitime dayalı şirket kültürü olarak görmektedir. KUTAY İNŞAAT’ın hedefi heyecan verici ve zorlayıcı projeler tamamlandığında duyulan mutluluğu yaşamak ve paylaşmaktır.Kalite Politikamız

Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmekKalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılmalarını sağlamak.İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenlerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek.Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaprark önleme kültürünü terleştirmek.Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.