Baraj-Gölet ve Sulama

Gerek enerji, gerekse sulama suyu amaçlı baraj-gölet projeleri ve bunlara ait sulama imalatlarında, ekip-ekipman yeterliliği ile Kutay İnşaat ön plana çıkmaktadır. Ülke ekonomisine katkı sağlama amaçlı bu projelerde, çiftçimizin su ile gelen refah ve mutluluğunda bir yere sahip olabilmek firmamız için gurur vericidir. Bu projelerin yapımı esnasında çalışmak üzere ve bittikten sonra tarım arazilerinde işsiz kardeşlerimize istihdam sağlamak amaçlardan bir diğeridir. Kutay İnşaat teknik donanım, tecrübe ve ekipmanları ile milli ekonomiye fayda sağlamayı amaçlamaktadır.